Stichting EOTAS

“Gebaren zijn voor de ogen, wat woorden zijn voor de oren.- Ken Glickman (Deaf Proverbs Book Writer)

 

Introductie.

We zijn het er allemaal wel over eens dat elk kind recht heeft op bescherming en goed onderwijs om zo een goede toekomst voor zichzelf te kunnen realiseren. Realiteit is dat dove kinderen in Tanzania dit recht niet gegund wordt, zonder dat iemand voor hun opkomt. Stichting EOTAS komt op voor de rechten van het dove kind in Tanzania en biedt dove kinderen bescherming en goed onderwijs op de Dodoma Dovenschool.

 

De stiching heeft een dovenschool opgericht in Dodoma in het hartje van Tanzania met het doel om 150 doven kinderen elk jaar goed en gepast onderwijs aan te bieden. Vindt u het ook belangrijk dat kwetsbare dove kinderen een kans krijgen om uit armoede, misbruik en verwaarlozing te ontsnappen? Dan kunt u ervoor kiezen om samen te werken met EOTAS! 

 

 

 

 
Wat doet uw bijdrage?

Met uw sponsoring kan Stichting EOTAS een doof kind helpen om te leren communiceren, omgaan met andere kinderen en respect krijgen voor anderen en zichzelf. Daarnaast zal het kind les krijgen in verschillende vakken op school met het doel om uiteindelijk een beroep te kunnen leren. Hierdoor kan het kind zich zodanig ontplooien, dat hij/zij vaardigheden ontwikkelt, waarmee hij/zij later een eerlijke kans in de Tanzaniaanse maatschappij kan gaan krijgen.

 

Uw bijdrage wordt o.a. gebruikt voor:

> Lesmaterialen

> Onderwijs

> Medische zorg

> Gehoortesten en onderhoud hoortoestel indien van toepassing

> Eten en kleding

> Voorlichting voor ouders en leerkrachten

> Vervoer van het kind van en naar school

> Schooladministratie.

 

 

 

Wilt u meer informatie? 

Dan kunt u contact opnemen met ons via de  <Contact us> knop bovenaan deze pagina,

of direct een email sturen naar:

info@eotasfoundation.org

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uw donatie is van harte welkom op rekening van:

Stichting EOTAS

Rek. Nr.: NL95ABNA0502750820

ABNAMRO Bank, Amsterdam

 

 

 

 

Hoe werkt het?

Met een bijdrage van 20 euro per maand kunt een doof kind in Tanzania helpen goede zorg en goed onderwijs te ontvangen. Stichting EOTAS maakt dit geld in zijn geheel over naar Tanzania, waar het onder controle van een Nederlandse Programmacoördinator, gebruikt wordt voor het onderwijs en de zorg van uw "geadopteerde" kind. U kunt zelf bepalen met welke frequentie u dit bedrag wilt betalen, maar vanwege onze verplichtingen t.a.v. het door u gesponsorde kind, waarderen wij het wel, als dit geld tijdig bij EOTAS op de rekening staat. Vervolgens krijgt u meerdere malen per jaar, rapporten, brieven, tekeningen en ander informatie over "uw kind".

 

 

EOTAS Foundation  |  Giving Deaf Children a fair chance in life through quality Education!
Karibu Tanzania; Karibu EOTAS