Stichting EOTAS

De Dodoma Doven School.

“As long as we have deaf people on earth, we will have signs. And as long as we have our films, we can preserve signs in their old purity. It is my hope that we will all love and guard our beautiful sign language as the noblest gift God has given to deaf people.” George Veditz, 1913. ( Former President of National Association of the Deaf-USA )

De Dodoma Dovenschool is in 2011 begonnen met 1 groep op de kleuterschool en 8 groepen in het basisonderwijs. Gemiddeld waren er 8 kinderen per groep met één horende en één dove leerkracht samen die samen voor de klas stonden. Vanwege ruimtegebrek is de school gedwongen om groepen samen te voegen in dezelfde klas. Daarnaast gebruikt de school tijdelijk twee zalen van het kosthuis als klaslokalen voor het basisonderwijs.
EOTAS biedt de volgende hulp samen met het Liliane Fonds uit Nederland:

 • Reizen ondersteuning voor leerlingen en hun ouders, wanneer dat nodig is, van huis naar
 •  school en anders om.
 • Betaling van vergoedingen voor de dove klassenassistenten.
 • Medische zorg voor de kinderen.
 • Levering van thee, pap en kleine snacks tijdens de ochtend pauze.
 • Financiering van het internaat voor 32 kinderen, die niet dagelijks naar huis kunnen gaan
 •  als gevolg van afstand of problemen thuis.


 

Als resultaat van de hulp van EOTAS blijft de school groeien. Toch wordt de school geconfronteerd met vele uitdagingen, waaronder:

 • Een tekort van 6 klaslokalen voor het jaar 2011.
 • Onvoldoende middelen om voldoende zorg te dragen voor meer kinderen in het internaat. Veel dove kinderen wordt hun recht op het ontvangen van goede zorg en onderwijs ontzegd, vanwege de afstand naar school en / of problemen thuis.
 • Een tekort aan goed opgeleide leraren, die gebruik kunnen maken van gebarentaal om de kinderen les te kunnen geven, hen in hun communicatie te ondersteunen, hun hele sociale- en educatieve ontwikkelen te stimuleren en om te begrijpen wat de psychologische behoeften van dove kinderen zijn.
 • Tegen het einde van het jaar 2011 stonden 60 kinderen ingeschreven bij de school. Gemiddeld kwamen 54 kinderen daadwerkelijk dagelijks naar school. Veel ouders moeten dagelijks zien te overleven. En kiezen er daarom voor hun kind thuis aan het werk te zetten in plaats van elke dag naar school te laten gaan. Weinig ouders vinden het voor hun dove kind belangrijk om naar school te gaan. 

  

 

Ondersteuning van Middelbare Scholieren.

 

EOTAS treedt op als bemiddelaar voor het Liliane Fonds om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk dove studenten de mogelijk krijgen om  middelbaar onderwijs te volgen. Het voortgezet onderwijs is een vereiste om verder te kunnen gaan met professionele training en uiteindelijk  een passende baan.

EOTAS onderzoekt mogelijkheden om het middelbare, onderwijs voor dove studenten, te verbeteren. De scholen voor voortgezet onderwijs moeten gekwalificeerde leraren bieden, die goed zijn in gebarentaal. Het is bewezen dat de meeste dove leerlingen bepaalde vakken niet kunnen begrijpen, omdat op de middelbare scholen les gegeven wordt in het Engels, terwijl de dove studenten alleen Kiswahili ondersteund met gebarentaal begrijpen. Daarnaast worden de examens ook in het Engels afgenomen, dit maakt dat het voor de doven een extra handicap is om het onderwijs goed te volgen en de examens goed te maken.  Mogelijke vooruitgangen kunnen worden geboekt door het onderwijs van alle vakken in beide talen, Engels en Kiswahili, te doceren. Of door de dove studenten geen gespesialiseerde cursus te laten volgen, voordat ze aan het middelbaar onderwijs beginnen, zodat ze minimaal het geschreven Engels kunnen begrijpen.

EOTAS Foundation  |  Giving Deaf Children a fair chance in life through quality Education!
Karibu Tanzania; Karibu EOTAS