DODOMA DEAF SCHOOL

Het idee om een dovenschool in Dodoma te beginnen begon in het jaar 2001, nadat Robin ongeveer 5 jaar had gewerkt in het dorpje Kigwe, dat zo’n 40 km buiten de stad Dodoma ligt. De eerste stap begon met een klein kleuterklasje met 1 doof jongetje en 2 dove meisjes in een gewoon huis in Dodoma. In 2004 kregen we een stuk grond toegewezen door de gemeente Dodoma in de wijk Kisasa. Hierna konden we beginnen met voorbereiding en de bouw van 3 klas lokalen en 2 slaapzalen, één voor meisjes en de andere voor jongens. In 2006 kon de school in Kisasa officieel beginnen onder de naam ‘Dodoma Deaf School’ met 12 kinderen.

Via onze school wil Stichting EOTAS dove kinderen goede eerlijke mogelijkheden bieden om te kunnen leren, spelen en zichzelf zo goed mogelijk te ontwikkelen, zodat ze in de toekomst hun eigen geld kunnen verdienen.

Van kleuterklas tot en met groep 8 heeft de school nu ongeveer 130 leerlingen wat bovendien bijna onze maximale capaciteit is. Stichting EOTAS in Tanzania heeft een overeenkomst gesloten met de Tanzaniaanse overheid in 2007. Dit betekent dat de overheid 19 docenten heeft geplaatst en het dagelijkse eten levert voor de kinderen bij ons op school. EOTAS heeft verder nog 22 Tanzanianen in dienst als ondersteunend personeel.

 Academisch presteert de school goed! Onze leerlingen zijn er in geslaagd om elk jaar sinds 2015 hun eindexamens te halen en door te mogen stromen naar het middelbaar onderwijs. Als stichting zijn wij bijzonder trots op de kinderen en het personeel. Dit resultaat geeft een duidelijk signaal af naar de Tanzaniaanse samenleving dat dove kinderen goed onderwijs verdienen en dat zij kunnen voldoen om door te stromen naar vervolg opleidingen.

Wonen op school

Vanuit het hele land komen kinderen naar onze school. De leerlingen die naar de Dodoma doven school gaan hebben een prachtige, veilige plek waar ze samen met andere kinderen kunnen leren en zichzelf ontwikkelen. Veel ouders van deze leerlingen wonen te ver van school vandaan om elke dag heen en weer te kunnen gaan. Dus wonen vele van deze leerlingen intern op school. Velen van hen kunnen gelukkig in de vakanties terug naar hun familie gaan.

 De keerzijde van deze mooie plek is dat er, meer dan eens ook mensen met hun kinderen naar de school komen en hun kind met een tasje met spulletjes voor het hek afzetten en weer vertrekken. Deze kinderen worden achtergelaten en vaak kunnen we de familie helaas niet meer terug vinden. Wat troost biedt is dat dat kind nu in ieder geval een goed plekje heeft gevonden met veel vriendjes en vriendinnetjes. En met een kans op een mooie toekomst.

Vakopleiding

Nu veel van onze dove kinderen in Tanzania hun basisonderwijs al hebben afgerond, kunnen we verder denken aan de belangrijke volgende stap van ons EOTAS onderwijsprogramma. Vanaf het moment dat we begonnen met de bouw van onze dovenschool in Tanzania was er focus op zelfredzaamheid via gepast beroepsonderwijs.

Nu is het zover dat een aantal van onze schoolverlaters inmiddels ook voortgezet onderwijs hebben afgerond, maar nog steeds geen praktische vaardigheden hebben, waarmee zij economisch zelfstandig kunnen worden. Dankzij grote financieringen van het Lilianefonds en van onze particuliere donateurs, hebben wij inmiddels de campus voor vakopleidingen kunnen bouwen. Kinderen die hun basisonderwijs hebben afgerond kunnen doorstromen naar voortgezet onderwijs en daarna via ons een vakopleiding volgen, of direct van basisonderwijs naar onze vakopleiding gaan. De vakopleidingen worden uitgevoerd in samenwerking met overheidsinstellingen, zodat de jongeren uiteindelijk een erkend diploma ontvangen en de werkelijke benodigde kennis en vaardigheden hebben om hun eigen geld te kunnen verdienen.