Hoe kan ik helpen?

Sponsoring van kinderen  (rugzakjes)

Nu onze kleuters van meer dan 10 jaar geleden inmiddels hun basisschool diploma hebben ontvangen en onze school moeten verlaten, is het duidelijk dat we ver gekomen zijn, maar nog niet bij het eindpunt van hun onderwijstraject zijn aangekomen.

Vele jaren basisschool en daarna voortgezet onderwijs hier in Tanzania is duidelijk geen garantie om straks je eigen geld te kunnen verdienen. Sinds vorig jaar zijn we in samenwerking met het Lilianefonds en andere organisatie serieus aan het zoeken naar mogelijkheden om kansen op werkgelegenheid voor dove jongeren te verbeteren. In een land met hele hoge werkeloosheid zijn banen voor iedereen moeilijk te vinden en voor dove jongeren is dat bijna onmogelijk.

We werken op dit moment aan faciliteiten om jongeren toegang te geven tot een 2-jarige beroepsopleidingen in Dodoma. Door de dove jongeren onderdak te bieden, zijn ze in de gelegenheid om naar een opleidingscentrum te kunnen gaan en daarnaast extra steun en training te ontvangen vanuit EOTAS. Dit hopen we te realiseren m.b.v. zogenaamde rugzakjes voor iedere leerling. Uw steun is van harte welkom om onze dove jongeren aan goede vakopleiding te helpen, zodat ze binnenkort financieel onafhankelijk verder kunnen. Daarnaast ontvangen zij de benodigde training om als een zelfstandig volwassene in het leven te kunnen staan met de basiskennis die daarbij nodig is.

Het is niet alleen een lange en vaak uitdagende weg geweest sinds de oprichting van onze dovenschool in 2005, maar ook een belangrijke stap vooruit in het realiseren van een compleet en geschikt onderwijsprogramma voor dove kinderen in Tanzania.

Elk kind heeft niet alleen recht op onderwijs, maar ook op een eerlijke kans om later na school verder te kunnen gaan en goede keuzes te kunnen maken. Dankzij uw vertrouwen en financiële ondersteuning zijn we op de goede weg om dit te realiseren voor veel dove kinderen in Tanzania!